Oplossingen

Als duidelijk is dat je er daadwerkelijk van overtuigd bent dat jouw oplossing gaat werken, dan wordt door de herstelcoach op basis van jouw input een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke oplossing je gekozen hebt, wat het verwachte eindresultaat is en wanneer je de eerste resultaten verwacht. Hoewel dat soms moeilijk is, probeert de herstelcoach dit zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) mogelijk vast te leggen. Als iemand anders het door jou gekozen herstelcoachtraject betaalt, dan wordt jouw plan van aanpak eerst voorgelegd aan de betalende partij om goedkeuring te vragen. Betaal je het traject zelf, dan maken wij een offerte voor je. Als je daarmee akkoord bent, dan kun je meteen aan de slag!

vrouwwapperendeharen

Wat als het niet werkt?

picto-coachHerstelcoaching is geen wondermiddel. Je moet zelf hard aan de slag met de door jou gekozen oplossing. De herstelcoach helpt je waar hij kan, mits je zelf gemotiveerd bent en blijft. Heel soms zit het, ondanks alle goede intenties, tegen en loopt je plan van aanpak niet zoals je had verwacht. Dan zal de herstelcoach opnieuw met je in gesprek gaan om te bekijken of het plan van aanpak aangepast moet worden of dat er een nieuw plan van aanpak moet worden gemaakt. Is er een betalende partij in het spel, dan wordt hiervoor toestemming gevraagd.

Onze ervaring is dat als je gekozen hebt voor een oplossing waar je echt in gelooft, de verwachte resultaten ook gehaald worden. Jij voert dan ook zelf de regie over de uitvoering van het plan van aanpak. De herstelcoach blijft uiteraard het hele traject in beeld om je te steunen of aan te moedigen en misschien ook wel om je af en toe ‘een schop onder de kont te geven’.