Kosten herstelcoachings traject

Vaak worden de kosten van een herstelcoachingstraject voor je betaald, bijvoorbeeld door je werkgever of door een aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Als je zelf een herstelcoach in de arm neemt, dan wordt een offerte op maat gemaakt.

kleine-picto-kostenHeb je gekozen voor begeleiding door een herstelcoach in een letselschadetraject, wees je er dan van bewust dat de herstelcoach geen rol speelt in de financiële afwikkeling van de schade. Voor vragen over inkomensschade, huishoudelijke hulp, smartengeld etc. kun je bij een andere professional terecht (bij de verzekeraar of bij je belangenbehartiger).