Historie herstelcoaching

In de letselschademarkt werd jaren geworsteld met de vraag hoe je het beste kunt omgaan met mensen die een whiplash hebben opgelopen als gevolg van een aanrijding. Bij welke begeleiding en/of behandeling zijn zij het meeste gebaat? Hoewel artsen vaak niets kunnen vinden, is duidelijk dat er sprake is van allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Vaak gaat het dan om vermoeidheidsklachten, concentratieverlies, hoofdpijn, spierklachten etc., dat zijn klachten die we ook vaak terugzien bij mensen die een persoonlijk drama hebben meegemaakt.

auto-meisje

Positief effect

In een marktbrede pilot werd onder andere getest of inzet van een herstelcoach een positief effect heeft. Uit de officiële meting van de resultaten van die pilot blijkt dat dat  vaak inderdaad het geval is geweest. Bijna 80% van de gemeten zaken werd binnen één jaar afgerond. Deelnemers aan de pilot waren zeer tevreden over de herstelcoach en waardeerden zijn werk met een 8,4, hetgeen een goed resultaat is. Na afloop van deze whiplashpilot bleef de behoefte bestaan aan herstelcoaches en is herstelcoaching verder ontwikkeld. Omdat het een relatief jong beroep is, wordt de werkwijze continu geëvalueerd, bijgesteld en dus geprofessionaliseerd op basis van de opgedane ervaringen.

Herstelcoaching bestaat al geruime tijd. Vanaf 2007 zie je dat het aantal herstelcoaches toeneemt. Dat kwam omdat er vanaf dat moment een specifieke vraag ontstond naar herstelcoaching, vooral in de letselschademarkt.