de Herstelcoach – de Bureaus

De Bureaus is pionier als het gaat om herstelcoaching in de letselschade. De organisatie heeft zich er zeer voor ingespannen om dit vak verder te ontwikkelen en bekendheid te geven. Herstelcoaches worden ingezet als het gaat om emotioneel en sociaal herstel van een betrokkene na een traumatische ervaring. Niet-materiële wensen zijn daarbij leidend.

Betrokkene wordt gestimuleerd om zelf weer de regie over zijn of haar leven te krijgen en om commitment te tonen ten aanzien van de zelf gekozen oplossing.